Điều Khoản Sử Dụng DepVD.com

Ngày 14 tháng 02 năm 2013


Với việc sử dụng DepVD.com (gọi tắt là DepVD), bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản được liệt kê tại mục điều khoản sử dụng này.

Nếu không chấp nhận điều này, bạn phải dừng ngay việc sử dụng DepVD và liên hệ với chúng tôi để xóa tài khoản nếu có.

Quy định khi sử dụng dịch vụ

Không được lạm dụng hoặc sử dụng những dịch vụ mà DepVD cung cấp vào những việc trái với pháp luật Việt Nam và trái với quy định của DepVD. Chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho bạn nếu bạn không tuân thủ hoặc có dấu hiệu không tuân thủ những điều khoản này.

Sử dụng dịch vụ của DepVD không cho phép bạn có quyền sở hữu bất cứ tài sản nào thuộc DepVD bao gồm mã nguồn, logo, hình ảnh, nội dung trên trang web và các tài nguyên khác mà bạn đang sử dụng từ DepVD. Bạn không được dùng những gì có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ dịch vụ của chúng tôi mà không được sự đồng ý của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa những nội dung không thuộc quyền sỡ hữu của chúng tôi. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ những nội dung vi phạm điều khoản của DepVD mà không cần báo trước và sẽ xem xét những nội dung này khi có bất cứ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến quyền sử dụng.

Khi sử dụng những dịch vụ của DepVD, bạn phải đọc và chấp hành đúng những nội quy riêng cho từng dịch vụ đó.

Đối tượng được phép sử dụng

Bạn phải từ 13 tuổi trở lên.

Những dịch vụ cung cấp

DepVD là một cộng đồng chia sẻ ảnh và video đẹp.

Những nội dung được đăng trên DepVD phải phù hợp với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các quy định của DepVD.

Quy định về đặt tên tài khoản

Không được đặt tên tài khoản phản cảm, lấy tên những người nổi tiếng, chính trị gia... hoặc giả danh ban quản trị.

Ban quản trị sẽ xử lý mọi vi phạm và có thể đẫn đến việc khóa vĩnh viễn hoặc thu hồi tài khoản mà không cần báo trước.

Những hành vi bị cấm

Không được đăng tải những nội dung, thông tin bất hợp pháp, có tính chất lừa đảo, phản động, kích động, bôi nhọ, xúc phạm, khiêu dâm, bạo lực... hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục và luật pháp Việt Nam.

Không được sử dụng DepVD vào mục đích phát tán virus hay spam.

Nội dung bạn đã tải lên

Bạn giữ toàn quyền sỡ hữu và chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung bạn đã tải lên dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, biên tập nội dung bạn đã tải lên cho phù hợp với quy định đăng bài của DepVD.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung mà bạn đã tải lên và chúng tôi có quyền sử dụng những nội dung này mà không cần sự cho phép của bạn.

Thay đổi và dừng dịch vụ

Chúng tôi luôn luôn cố gắng phát triển dịch vụ của mình, vì thế chúng tôi có thể dừng hoặc thêm bớt một số tính năng bất cứ lúc nào.

Từ chối cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn bất cứ lúc nào mà không cần lý do gì.

Từ chối bảo đảm

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là có rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ những ảnh hưởng, tác động gì đến bạn từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa những điều khoản tại mục này bất cứ lúc nào.

Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi cập nhật tại trang Điều Khoản Sử Dụng này.